Открытый рейтинговый турнир "Осень на Беговой", Б - положение после 8 тура

 

Место Ст. № Участники Очки  Рейтинг г.р. Бухгольц КП Изм. р.
1 12 Alieva, Nurlana 7 1921 1994 40,5 32 +2.63
2 5 Sviridova, Olga 7 1988 1987 39 33 +2.60
3 4 Paster, Arkady M. 6 2035 1947 39,5 27 +0.60
4 2 Sakhvadze, Georgy 5,5 2081 1989 40 27,5 +0.25
5 3 Grigorian, Sergey 5,5 2077 1956 39,5 25,5 -0.10
6 19 Navrodskiy, Boris 5,5 1873 2000 36,5 26 +0.73
7 36 Marjukov, Aleksey 5 0 1984 39 24,5 +1.00
8 10 Isaev, Evgeny 5 1932 1992 38 23 -0.81
9 8 Morozov, Egor 5 1944 1999 36,5 23 +0.33
10 18 Kalyapin, Artem 5 1881 1998 36 24 +0.36
11 1 Tereshechkina, Maya 5 2098 1996 32,5 21 -1.13
12 29 Gurvich, Vitaly 5 1679 2002 31,5 21 +1.76
13 9 Kovalev, Egor 4,5 1941 1999 41 24,5 +0.25
14 26 Smirnov, Timofey 4,5 1753 2000 32 20 +0.90
15 24 Ponomarchuk, Anastasia 4,5 1783 1999 27,5 13,5 +1.03
16 20 Bocharnikov, Oleg 4 1871 1979 35 23 +0.13
17 11 Dronov, Anton 4 1925 1999 34,5 19,5 +0.02
18 13 Utiatskaja, Irina 4 1909 1996 34 22 -0.58
19 23 Khorsun, Vsevolod 4 1785 1999 32 18 +0.52
20 14 Lavrischev, Anatoly 4 1900 1936 32 17,5 -0.77
21 16 Leite, Ernst 4 1898 1933 30 19 +0.27
22 6 Golovanov, Vasily 4 1979 1977 30 18,5 -0.96
23 17 Bush, Jason 4 1893 1969 29 16 -0.39
24 31 Badzgaradze, Elena 4 1464 2002 28,5 14 +2.28
25 38 Solovieva, Adelia 4 0 2000 28 14 1807
26 7 Khobotova, Olesia 3,5 1968 1992 28,5 16 -2.02
27 35 Geyvondian Arsen 3,5 0 2001 28,5 14,5 1700
28 33 Burlykin, Yury 3,5 0 1961 28 14 1701
29 22 Shikin, Sergey 3 1846 1990 30,5 12 -1.37
30 37 Shamina, Aleksandra 3 0 1997 30 16 1768
31 39 Tereshechkina, Taisiya 3 0 2004 27 15 1702
32 28 Kovalev, Nikolay 3 1724 1956 27 13 -1.04
33 30 Loginova, Tatiana 3 1579 1999 27 10,5 +0.54
34 21 Samokhvalov, Viktor 3 1856 1961 26,5 11,5 -2.26
35 15 Nikulin, Vladimir 2,5 1900 1937 30 12 -1.44
36 34 Galstyan Arsen 2,5 0 1999 29 12,5 1841
37 27 Baigushev, Alexandr 2,5 1741 1933 27,5 10 -1.46
38 32 Bonoeva, Tatiana 2 0 2001 28,5 7 1500
39 25 Matyushin, Lev 2 1769 1934 27 9 -0.87
40 40 Tinkov Sergey 0 0 1981 23 0 1038