Открытый рейтинговый турнир - Результаты 3-го тура

Результаты 3-го тура
 

Стол  Белые Очки  Черные Очки  Результ Ном
1 Savatyev, Alexander 2 Gorin, Alexandr 2 1-0 8 - 17
2 Akunka, Dmitry 2 Shmatkov, Mikhail 2 1-0 27 - 11
3 Kurdakov, Yuri 1,5 Rosanov, Lev I. 2 1-0 2 - 21
4 Piatin, Oleg 1,5 Prokopchuk, Yury 1,5 0-1 22 - 3
5 Lagashin, Pavel 1,5 Koshevoy, Sergey 1,5 1-0 20 - 5
6 Grigorian, Sergey 1,5 Paramzina, Anastasya 1,5 1-0 16 - 39
7 Darjin, Nikolay 1,5 Rossal, Valeriy I. 1,5 1-0 32 - 19
8 Kedrov, Valery V. 1 Paster, Arkady M. 1 1-0 1 - 23
9 Trofimovsky, Alexander 1 Koshil, Tikhon 1 1-0 4 - 18
10 Yakimenko, Alexander A. 1 Aliekhin, Vladislav 1 1-0 6 - 24
11 Denishev, Marat 1 Kondratiev, Vissarion L. 1 1/2 25 - 7
12 Tereshechkina, Maya 1 Ustinov, Alexey 1 1-0 31 - 9
13 Bobrov, Yury 1 Pokhlebin, Sergej 1 1-0 12 - 28
14 Valeev, Sergey 1 Gousseinov, Aguif 1 1/2 14 - 30
15 Elfert, Aleksandr V. 1 Osadchy, Viktor S. 1 0-1 33 - 15
16 Gabdrakipov, Ilshat 0,5 Rusinov, Mikhail 0,5 1-0 10 - 35
17 De Luna Butz, Alberto 0,5 Malov, Lev 0,5 0-1 38 - 26
18 Khorsun, Vsevolod 0,5 Martynov, Vladimir 0 0-1 40 - 13
19 Shalimov, Sergey 0 Itsakov, Viktor 0 1-0 29 - 41
20 Tarasov, Alexandr 0 Skoriak, Ivan 0 0-1 37 - 34
21 Maslov, Ivan 0 Skakun, Valentina 0 1/2 42 - 36