Чемпионат Москвы среди мужчин-ветеранов - жеребьёвка 6 тура

 

6 тур (19.02.2012)
Стол  Белые Очки  Черные Очки  Рез-т Ном
1 Kachar, Vladimir 4,5 Stepurko, Juri 4 1-0 2 - 1
2 Frumson, Yury 4 Trofimovsky, Alexander 4 1/2 5 - 13
3 Rossal, Valeriy I. 3,5 Ljamin, Vladimir 4 1/2 19 - 12
4 Melnik, Viktor 3,5 Kondratiev, Vissarion L. 3,5 0-1 7 - 23
5 Gumirov, Konstantin L 3,5 Shmatkov, Mikhail 3,5 1-0 26 - 8
6 Jakovlev, Oleg 3,5 Karlson, Vladilen 3 1-0 30 - 10
7 Lavrischev, Anatoly 3 Yudkevich, Mikhail 3 0-1 43 - 4
8 Sinelnikov, Igor 3 Korolkov, Anatolij 3 1-0 9 - 24
9 Malov, Lev 3 Kanygin, Nikolai N. 3 1/2 27 - 16
10 Paster, Arkady M. 3 Kashirsky, Eugeny D. 3 1-0 17 - 31
11 Aliekhin, Vladislav 3 Dubrovin, Anatoly 3 1-0 22 - 37
12 Martynov, Vladimir 2,5 Novikov, Sergey M. 2,5 1/2 11 - 35
13 Drozdov, Vladimir E. 2,5 Rosanov, Lev I. 2,5 0-1 32 - 14
14 Nikulin, Vladimir 2,5 Valeev, Sergey 2,5 0-1 42 - 15
15 Zverkhovski, Vladimir 2 Moiseev, Anatoly V. 2,5 -+ 21 - 39
16 Rubtsov, Vladimir 2 Keze, Arnis 2 -+ 3 - 45
17 Samoletov, Yury 2 Korolev, Evgeniy 2 0-1 34 - 6
18 Khvostov, Eduard 2 Saenko, Vitaly 2 1-0 36 - 25
19 Smotriakov, Arkady 2 Skoriak, Ivan 2 0-1 33 - 40
20 Cherkasov, Vladimir 1,5 Rakaev, Rishat 1,5 1-0 20 - 38
21 Maksimov, Mir 1,5 Baigushev, Alexandr 1,5 1-0 28 - 49
22 Lion, Eduard 1,5 Prasolov, Petr 1,5 0-1 47 - 29
23 Osipov, Anatoly 1 Sorokin, Adones 1,5 1-0 48 - 41
24 Matyushin, Lev 0,5 Ibragimov, Eduard 1 0-1 46 - 44