Рожденственский блиц-турнир


Рожденственский блиц-турнир

 
 

Положение  Открыть Скачать

Рождественский блиц-турнир
МЦШО РГСУ 07.01.2012г.
Итоговая таблица
Место Участники Очки  Титул Год рожд. Бухгольц КП Рейт.  Изм рейт.
1 2 Belous, Vladimir 8,5 IM 1993 78,5 55 2522 +1.32
2 1 Rychagov, Andrey 8,5 GM 1979 77,5 53 2542 +0.85
3 7 Mesropov, Konstantin 8 IM 1971 75 46 2419 +1.47
4 10 Dvalishvili, Pavel S. 8 IM 1973 74 54 2406 +2.20
5 3 Mozharov, Mikhail 7,5 IM 1990 76,5 51,5 2478 +0.90
6 6 Saulin, Dmitri 7 IM 1973 74,5 47 2438 +0.39
7 8 Shvedchikov, Anatoli I. 7 IM 1944 72 44 2414 +0.47
8 14 Vakhlamov, Igor L. 7 FM 1995 71,5 42 2345 +0.76
9 15 Kireev, Aleksei 7 IM 1981 68 42 2315 +1.11
10 12 Gorbatov, Alexej 7 IM 1961 66 41 2377 -0.16
11 11 Gordievsky, Dmitry 7   1996 65 41 2406 -0.94
12 5 Balashov, Yuri S 6,5 GM 1949 72,5 43,5 2442 -0.34
13 22 Mikhailov, Alexander 6,5   1974 65,5 39,5 2235 +1.32
14 23 Kedrov, Valery V. 6,5 FM 1959 64 37 2204 +0.67
15 9 Dragomarezkij, Evgeni 6 IM 1953 75 44 2408 -0.11
16 29 Kaschiyski, Georgi 6   1988 65,5 36 2048 +2.04
17 31 Afanasiev, Nikita 6   2000 63,5 35 1986 +1.70
18 26 Bonoev, Peter 6   1978 62,5 37 2165 +1.42
19 24 Bagdasarov, Vitalij A. 6 FM 1969 61,5 32 2189 +0.29
20 25 Sazonov, Sergey 6   1969 61 32,5 2177 +0.86
21 40 Ryzhkov, Sergey 6   1982 61 31,5 0 2186
22 18 Shuvalov, Evgenij 6   1986 60,5 35 2281 -0.49
23 27 Pitelin, Igor 6   1986 53 32 2149 -0.18
24 13 Kremenietsky, Anatoly M. 5,5 IM 1939 64 35 2364 -0.99
25 20 Bogaudinov, Rushan 5,5   1977 61 30 2255 -1.70
26 4 Ulko, Jaroslav 5 IM 1973 70 39 2476 -2.91
27 17 Kostin, Konstantin 5 FM 1986 65 37 2289 -1.54
28 21 Chizhikov, Vladislav 5   1989 62,5 36,5 2249 -1.74
29 35 Gurvich, Vitaly 5   2002 57,5 29 1742 +1.94
30 19 Yakimenko, Alexander A. 5   1952 54,5 28 2258 -1.62
31 30 Ryabov, Igor 5   1972 54 28 1999 -1.22
32 16 Kolbanov, Veniamin M. 5   1948 53,5 30 2301 -3.61
33 28 Zasko, Grigory 5   1996 48 25 2118 -0.59
34 44 Vasilenko Vladimir 5   1944 48 24 0 1878
35 37 Andreev, Viktor 5   1950 48 22 0 1813
36 43 Teterin, Alexander 4,5   1983 56,5 25,5 0 1981
37 39 Ryzhkov, Alexey 4,5   1985 50,5 26 0 2038
38 32 Darjin, Nikolay 4,5   1957 50,5 25,5 1883 -0.11
39 36 Aliekhin Yuriy 4,5   1931 49,5 24 0 1891
40 33 Absoliamov, Javday 4   1953 51 25 1866 -0.75
41 41 Shubin, Ivan 4   1995 49 23 0 1920
42 38 Bonoeva, Tatiana 4   2001 44 20 0 1786
43 34 Ibragimov, Eduard 3   1936 41 14 1853 -0.71
44 45 Zakharova, Oksana 2   2002 40,5 11 0 1405
45 42 Smagatulin, Igor 1   1999 40 9 0 1224

 

Комментариев: 0